NEXT AWARDS Woensdag 04 oktober, Den Haag
 

Over Sciencemakers

Nieuwsgierigheid is de voedingsbodem van nieuwe ideeën, creativiteit en vindingrijkheid. Dat leidt tot innovatie. Dat is ook de kracht van ons land. Of nu gekeken wordt naar het watermanagement dat wereldfaam geniet of architectonische hoogstanden die wereldwijd worden ingezet. Aan de basis van deze successen staat goed onderwijs. Aandacht voor wetenschap, technologie en maken op school is daarbij onmisbaar.

Een kind is van nature nieuwsgierig naar de wereld. Met wetenschap, technologie en maakonderwijs wordt nieuwsgierigheid aangewakkerd, vindingrijkheid bevorderd en krijgt eigen creativiteit de ruimte. Daarmee worden vaardigheden bij leerlingen ontwikkeld waarmee ze elke uitdaging aan kunnen in de wereld van morgen.

Onderwijsorganisaties, de politiek en bedrijfsleven maken zich sterk voor de promotie van wetenschappelijke en technologische vaardigheden in het onderwijs. De doelen van alle betrokken partijen zijn verenigd in het landelijke Techniekpact. Door ondertekening van het Techniekpact hebben alle partijen zich gecommitteerd aan de doelstelling om wetenschap en techniek in te bedden in het onderwijssysteem voor 2020.

Zoals opgenomen in de troonrede is het stimuleren en benutten van jong talent cruciaal voor toekomstige economische groei. Om dat te bereiken is inspiratie van onmiskenbaar belang. Dat kan door middel van een inspirerend boegbeeld zoals André Kuipers, uiteraard een inspirerende leraar, maar ook door het zien van een leeftijdsgenootje die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd op het gebied van wetenschap en technologie of makeronderwijs.

De successen van talenten op het gebied van wetenschap, technologie en makeronderwijs bij kinderen krijgen nog te weinig aandacht en het podium dat het verdient. Een goed voorbeeld van een evenement wat die aandacht al biedt, is de Science Fair en de Maker Fair in de Verenigde Staten die elk jaar plaatsvindt in de tuinen van het Witte Huis.

Er gebeurt al zoveel moois en het belang voor onze economie is zo groot. Het is tijd om het een podium te geven. Om dit te bewerkstelligen zal naar Amerikaans voorbeeld de jaarlijks terugkerende ScienceMakers Awards georganiseerd worden door een nauwe samenwerking tussen het onderwijsveld, de politiek en het bedrijfsleven.

Naast de waardering voor de talenten, moet een dergelijk podium ook gaan zorgen voor meer nationale zichtbaarheid en waardering voor de vele prachtige initiatieven die er in het land zijn voor alle kinderen en de vele mogelijkheden die technologie, wetenschap en maken bieden in het onderwijs.

ScienceMakers is een initiatief van Rijksoverheid en Techniekpact, uitgevoerd door Platform Bèta Techniek.

Science Makers is een initiatief van