Meedoen

Strak plan, want een loopbaan in de wereld van wetenschap, technologie of maken zorgt voor een interessant leven.

Wetenschap, technologie en maken zijn overal. Om dit te begrijpen is het voor jongeren een goed plan om mee te doen aan één van de vele wedstrijden in Nederland die de wereld van ontdekken, uitvinden, bedenken en creëren openen!

Er worden heel veel wedstrijden in Nederland, en daarbuiten, georganiseerd op het gebied van wetenschap, technologie en maken. Door mee te doen kunnen jongeren hun talent ontdekken, verder ontwikkelen, zich laten verbazen en volop uitvinden! Op deze pagina staat een overzicht van de diverse wedstrijden.

Alles houdt verband met wetenschap, techniek en maken. De selfies die iedereen maakt, de ijsjes die gegeten worden en de stoelen waar we op zitten.

 • Denken & Tellen
  van groep 3 basisschool t/m klas 6 vwo

  W4Kangoeroe

  De grootste reken- en wiskundewedstrijd van Nederland voor iedereen vanaf groep 3 t/m 6 vwo die het leuk vindt om te puzzelen en te rekenen. Voor elke groep zijn specifieke opgaven ontwikkeld die op school gemaakt kunnen worden in aanloop naar de finale.
 • Maken & Uitvinden
  havo/vwo (klas 1 t/m 3)

  Eureka!Cup

  Ontwerpwedstrijd met technologische en (natuur-) wetenschappelijke vraagstukken voor jongeren uit leerjaar 1 t/m 3 van havo-vwo. Er zijn verschillende opdrachtgevers met elk een eigen opdracht.
 • Denken & Tellen
  voortgezet onderwijs

  Nederlandse Sterrenkunde Olympiade

  De Nederlandse Sterrenkunde Olympiade is en jaarlijkse wedstrijd voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Leerlingen worden binnen deze wedstrijd uitgedaagd om zich te verdiepen in het heelal en andere sterrenkundige onderwerpen.
 • Nullen & Enen
  meiden op de middelbare school

  European Girls' Olympiade in Informatica

  Voor meiden die op de middelbare school zitten en gek zijn op logisch nadenken en programmeren is er European Girls' Olympiade in Informatica. Om kans te maken op deelname doe je in Nederland eerst mee aan 'Girls @ Informatica Olympiade'.
 • Nullen & Enen
  13 t/m 18 jaar

  FIRST® TECH® Challenge

  Techniekcompetitie waarbij teams van maximaal 15 leden (13-18 jaar) uitgedaagd worden om een robot te ontwerpen, bouwen en programmeren. Ook draait om teambuilding, proces en presentatie.
 • Nullen & Enen
  t/m 19 jaar

  World Robot Olympiad Nederland

  WRO© is een internationale roboticawedstrijd voor kinderen en jongeren die geïnteresseerd zijn in robotica en techniek. Teams ontwerpen en bouwen een een robot en programmeren deze.
 • Groeien & Bloeien
  havo/vwo (bovenbouw)

  Biologie Olympiade

  Biologiewedstrijd voor alle havo- en vwo-leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De vier winnaars mogen Nederland vertegenwoordigen op de Internationale Biologie Olympiade.
 • Groeien & Bloeien
  havo/vwo (bovenbouw)

  Aardrijkskunde Olympiade

  Wedstrijd voor havo/vwo leerlingen die aardrijkskunde net iets leuker vinden dan de rest. De vier beste finalisten gaan naar de internationale ronde.
 • Groeien & Bloeien
  basisonderwijs (groep 7/8)

  Bright Ideas Challenge

  Binnen de bright ideas challenge daagt Shell leerlingen uit groep 7 en 8 uit om slimme en creatieve oplossingen te bedenken voor de wereld in 2050.
 • Denken & Tellen
  havo- en vwo-leerlingen

  Jan Kommandeurprijs

  Profielwerkstukkenwedstrijd van het Bètasteunpunt van de Rijksuniversiteit Groningen. De prijs wordt uitgereikt voor het beste profielwerkstuk in een N-profiel.
 • Denken & Tellen
  havo/vwo

  Wiskunde Olympiade

  Jaarlijkse wiskundewedstrijd voor leerlingen van havo en vwo. Alle leerlingen van klas 1 t/m 5 voor wiskunde kunnen meedoen aan de eerste ronde.
 • Groeien & Bloeien
  havo/vwo (eindexamenklassen)

  Imagination at Work

  Profielwerkstukwedstrijd van C3 waar jongeren ervaren hoe chemie en life sciences een bijdrage leveren aan oplossingen rondom duurzaamheidsvraagstukken.
 • Denken & Tellen
  vwo-leerlingen

  KNAW Onderwijsprijs

  Met de jaarlijkse Onderprijs wil de KNAW het wetenschappelijk denken in het vwo stimuleren. De wedstrijd is bedoeld voor werkstukken met een wetenschappelijke opzet, gebaseerd op zelfstandig onderzoek.
 • Denken & Tellen
  alle vo-scholen in Nederland

  Wiskunde Toernooi

  Een wiskundewedstrijd waarvoor alle middelbare scholen uit Nederland uitgenodigd zijn. Op hetzelfde moment vindt ook dezelfde wedstrijd in Leuven en Bonn plaats. Ieder jaar staat een maatschappelijk relevant thema centraal.
 • Maken & Uitvinden
  basisonderwijs (groep 7/8) t/m vmbo

  Vakkanjers

  Met Vakkanjers ontdekken en ontwikkelen leerlingen uit groep 7 & 8 van het basisonderwijs t/m leerlingen van het laatste jaar vmbo hun vakmanschap. Met echte opdrachten, voor een landelijke opdrachtgever.
 • Nullen & Enen
  basis- en voortgezet onderwijs

  RoboCup Junior

  Robotica- en programmeerwedstrijd, gericht op het stimuleren en ontwikkelen van po en vo leerlingen. Jaarlijks wordt het NK georganiseerd op het terrein van de Technische Universiteit Delft.
 • Groeien & Bloeien
  vo & mbo

  Shell Eco-marathon

  Internationale studentenwedstrijd op het gebied van innovatie, technologie en duurzaamheid. Deelnemers bouwen een auto op zonne-energie en gaan met elkaar de strijd aan in de finalerace.
 • Denken & Tellen
  havo/vwo (t/m 15 jaar)

  International Junior Science Olympiad

  De IJSO is een individuele wedstrijd op het gebied van science (biologie, natuurkunde en scheikunde met uitstapjes naar wiskunde en techniek) voor havo- en vwo-leerlingen van 15 jaar of jonger.
 • Nullen & Enen
  voortgezet onderwijs

  Informatica Olympiade

  Bedoeld om informaticatalent te ontwikkelen. Door middel van opdrachten die je zelf thuis kan doen, kan je deelnemen aan de eerste ronde. Winnaars gaan de naar internationale ronde.
 • Denken & Tellen
  havo/vwo

  Natuurkunde Olympiade

  De olympiade is een uitdaging voor álle leerlingen in het voorgezet onderwijs, niet alleen de besten. De top-5 vertegenwoordigt Nederland tijdens de internationale ronde.
 • Maken & Uitvinden
  Technasium (leerjaar 4)

  Bouwend Nederland Innovatieprijs

  Innovatieprijs voor technasiumleerlingen, waarbij elk jaar een nieuw project binnen de bouw en infra wordt uitgeschreven: een ontwerpopdracht waarbij innovatie belangrijk is.
 • Nullen & Enen
  havo/vwo (bovenbouw)

  CanSat Competitie

  Maak van een frisdrankblikje (Can) een satelliet (Sat) met een missie; dat is de opdracht van de CanSat competitie. De winnaar van de Nederlandse competitie gaat, samen met andere Europese teams, naar de Europese competitie.
 • Denken & Tellen
  havo/vwo (bovenbouw)

  Scheikunde Olympiade

  Voor havo- / vwo-leerlingen die interesse hebben voor scheikunde, en die het leuk vinden om theoretisch en praktisch ermee bezit te zijn. Uit de winnaars van de olympiade wordt een team van vier leerlingen samengesteld die Nederland vertegenwoordigt bij de Internationale Chemie Olympiade.
 • Maken & Uitvinden
  basisonderwijs

  OO Techniek

  Landelijke onderzoek- en ontwerpwedstrijd voor het basisonderwijs. Leerlingen ontdekken bij deze wedstrijd dat wetenschap en technologie leuker is dan ze dachten en niet zo ingewikkeld is!
 • Nullen & Enen
  vanaf groep 5 basisonderwijs t/m klas 6 vo

  Beverwedstrijd

  Informaticawedstrijd met als doel om leerlingen kennis te laten maken met informatica. De opgaven zijn zó gemaakt dat iedereen ze met logisch en goed nadenken kan oplossen. Misschien ontdekken ze wel dat ze er talent voor hebben!
 • Maken & Uitvinden
  voortgezet onderwijs

  DroneCup Finals

  DroneCup is een te gekke racewedstrijd met drones, waar techniek & creatief denken samenkomen!
 • Maken & Uitvinden
  basisonderwijs (groep 5 t/m 8)

  Uitvinderswedstrijd

  De Uitvinderswedstrijd is voor nieuwsgierige kinderen van de basisschool die binnen een inspirerende belevingswereld werken aan hun ontwikkeling en kennismaken met techniek. Ze worden geïnspireerd door verhalen, die steeds eindigen met een open opdracht/probleemstelling.
 • Groeien & Bloeien
  havo/vwo

  Dutch Junior Water Prize

  Nationale wedstrijd voor scholieren over waterinnovatie. Meedoen kan met profielwerkstuk of meesterproef. De winnaar mag meedoen aan de Stockholm Junior Water Prize in Zweden!
 • Denken & Tellen
  havo/vwo (bovenbouw)

  European Olympiad of Experimental Science

  De European Olympiad of Experimental Science (EOES) is een teamwedstrijd met praktische opdrachten voor leerlingen van 16 jaar of jonger uit de bovenbouw van havo en vwo met een natuurprofiel en belangstelling voor science.
 • Groeien & Bloeien
  havo/vwo (klas 2)

  Artcadia – Imagine your future

  Landelijke techniek- en kunstwedstrijd voor leerlingen in 2 havo/vwo. Leerlingen werken in teams aan creatieve oplossingen die antwoord geven op vraagstukken uit een stad in het jaar 2080, op het gebied van water, milieu& ruimte, infrastructuur en gebouwen.
 • Nullen & Enen
  9 t/m 15 jaar

  FIRST® LEGO® League

  Daagt jongeren (9 t/m 15) uit om de maatschappelijke rol van wetenschap & techniek/technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten, waaronder een LEGO robot programmeren.
 • Groeien & Bloeien
  14 t/m 17 jaar

  Young Solar Challenge

  Jongeren die meedoen aan dit project bouwen hun eigen zonneboot en racen tegen elkaar. Op die manier komen zij op leuke en interactie manier in contact met techniek, innovatie en duurzaamheid.
 • Nullen & Enen
  12 jaar en ouder

  PA’s Raspberry Pi competitie

  Schoolteams worden binnen deze competitie uitgedaagd om met behulp van de Raspberry Pi innovatieve oplossingen te vinden voor problemen in onze samenleving.
 • Groeien & Bloeien
  basis- en voortgezet onderwijs

  Viruskenner

  Wedstrijd voor leerlingen in klas 2 van het Technasium. Er wordt gevraagd om een preventieadvies of preventiemethode waarmee een besmetting met een (exotisch) virus kan worden voorkomen. Leerlingen worden uitgedaagd een innovatieve oplossing te bedenken.
 • Denken & Tellen
  havo- en vwo-leerlingen

  Van Melsenprijs

  Profielwerkstukkenwedstrijd van de Radboud Universiteit Nijmegen op het gebied van bètavakken. De 1e-prijswinnaar wordt uitgezonden naar de International Conference of Young Scientists. Nummers 2 en 3 maken hier ook kans op.

Door heel Nederland vinden elk jaar wedstrijden plaats op het gebied van wetenschap, technologie en maken. De meest ingewikkelde berekeningen, geniale ontdekkingen, briljante uitvindingen, toffe ideeën en bijzondere concepten komen één keer per jaar samen. Alle winnaars van deze wedstrijden worden dan namelijk namens Nederland gehuldigd tijdens de ScienceMakers Awards.