• Scholieren uit Amersfoort winnaars Imagination at Work

  Scholieren uit Amersfoort winnaars Imagination at Work

  Op woensdag 20 april 2022 vond in Utrecht de profielwerkstukwedstrijd "Imagination at Work" plaats. Scholieren Hannah van den Brink, William van Hell en Reinard van Lent van het Van Lodenstein College uit Amersfoort sleepten de eerste prijs in de wacht. Het is de vijfde keer dat Centrum JongerenCommunicatie Chemie (C3) deze wedstrijd organiseert. De winnaars ontvangen ieder een cheque van 500 euro als bijdrage voor hun studie.

  Imagination at Work is een landelijke wedstrijd waarin scholieren, samen met onderzoekers uit de chemie en life sciences, werken aan vraagstukken rondom duurzaamheid. Drie scholierenteams presenteerden tijdens deze finale hun onderzoek dat ze voor hun profielwerkstuk hebben uitgevoerd. In het onderzoek van winnaars Hannah, William en Reinard stond de vraag centraal of het verwijderen van fosfaat uit synthetisch afvalwater duurzamer is door vorming van struviet of door vorming van vivianiet. De begeleiding was in handen van Steven Beijer van de Universiteit van Amsterdam en Jan-Jaap Hofman van het Van Lodenstein College.

  Jurering
  De jury van deze editie van Imagination at Work bestond uit:

  • Wiebe Schipper - Chief Executive Officer bij Quality Circular Polymers
  • Ronnie Peskens - Global Product Manager bij PPG
  • Julie Schoorl - Lecturer Science Communication & Society bij de Universiteit Leiden

  Juryvoorzitter Ronnie Peskens: 'Er was sprake van een hoog niveau bij alle finalisten. De jury koos uiteindelijk voor deze winnaar, omdat het team goed inzicht gaf in het onderzoek in een gebalanceerde presentatie waarbij gebruik werd gemaakt van mooie vormgeving en heldere grafieken. Het was duidelijk dat ze zich het onderwerp bijzonder eigen hadden gemaakt.'

  Posterpresentatie
  De scholierenteams die niet tot de finalisten behoorden, presenteerden deze middag hun onderzoek via een posterpresentie. Pien Jongkind, Lotte de Haan en Floor Schipper van het Montessori College Eindhoven behaalden hierbij de eerste prijs: een trip naar de circulaire voorbeeldstad Blue City In Rotterdam.
  Ze deden onderzoek voor Ducor naar het circulaire recycleproces van polypropyleen. De jury werd gevormd door Onno de Vreede, Coördinator Human Capital Agenda Topsector Chemie en masterstudenten Vincent Koeman (Scheikunde), Sophie van Nieuwkoop (Bio-Farmaceutische Wetenschappen) en Emma van den Bergh (Toxicology and Environmental Health).

  Images at Work
  De afgelopen maanden beheerde iedere week een ander scholierenteam het Instagramaccount @C3chemie om verslag te doen van de voortgang van hun onderzoek. Het team met Fenna van Winden, Linda Bouwman, Floor Raijmakers en Bouke Schaap van het GSG Leo Vroman uit Gouda waren het meest creatief en ontvingen tijdens de finale van Imagination at Work een Polaroid camera voor ieder teamlid. Via @C3chemie op Instagram krijgen volgers een uniek kijkje in de wereld van chemie en life sciences door de ogen van scholieren.

  Imagination at Work
  Het is dit schooljaar 2021-2022 de vijfde keer dat Imagination at Work wordt georganiseerd. Het gaat om een programma waarin scholieren van het voortgezet onderwijs voor hun profielwerkstuk samenwerken met jonge onderzoekers uit het bedrijfsleven en het hoger onderwijs aan actuele vraagstukken rondom duurzaamheid.
  Het programma zorgt ervoor dat jongeren meer inzicht krijgen in duurzaamheidsvraagstukken en dat ze waardevolle ontmoetingen hebben met wetenschappers en vakmensen uit de chemie en life sciences. Ze krijgen de kans mee te werken aan vraagstukken die belangrijk zijn voor hun eigen toekomst. Ook is het een kennismaking met het beroepenveld en stimuleert het scholieren om na te denken over wie ze willen zijn, wat ze willen worden, welke opleidingen daarbij passen en de keuzes die ze maken tijdens de middelbare school.

  Centrum JongerenCommunicatie Chemie (C3)
  C3 laat kinderen en jongeren kennismaken met chemie en life sciences zodat ze hun talenten hierin ontdekken en weloverwogen keuzes kunnen maken in profiel en studie. Via het scholierenplatform exactwatjezoekt.nl helpt C3 jongeren bij hun bètavakken en biedt voorlichting over werkveld en opleidingen in bèta en techniek.

  Achtergrondinformatie over het onderzoek van winnaars Hannah, William en Reinard
  Fosfaat is een belangrijke verbinding op aarde en is nuttig voor allerlei toepassingen. Fosfaat wordt gewonnen uit mijnen — een vervuilend en niet-hernieuwbaar proces. Na huishoudelijk en agricultureel gebruikt te zijn, belandt fosfaat in hoge concentraties in afvalwater. Als dit water uiteindelijk wordt geloosd in oppervlaktewater, vindt er eutrofiëring plaats. Ook blijft op deze manier het ontginnen van fosfaat noodzakelijk. Om een stap te zetten richting een gesloten fosforcyclus is het daarom belangrijk dat fosfaat uit het afvalwater verwijderd wordt. Dit kan gedaan worden met fosfaatzouten. Twee van deze zouten zijn struviet en vivianiet. In dit onderzoek worden struviet en vivianiet met elkaar vergeleken op basis van a) fosfaatopbrengst bij verschillende temperaturen (0 °C, 20 °C, 30 °C) en b) duurzaamheid op het gebied van energieverbruik, economie en milieu-impact van de benodigde grondstoffen voor en het proces van fosfaatherwinning. Er is gebleken dat struviet een hogere fosfaatopbrengst heeft dan vivianiet en minder temperatuurafhankelijk is tijdens het neerslaan. Bij vivianiet is de duurzaamheid beter. Door onduidelijke resultaten bij de vivianietneerslag is het lastig een duidelijke conclusie te trekken. Vervolgonderzoek zal nodig zijn om de uiteindelijke betere methode van fosfaatverwijdering en -herwinning goed te bepalen.

  Volg ScienceMakers online en blijf op de hoogte. #SMANL

  Door heel Nederland vinden elk jaar wedstrijden plaats op het gebied van wetenschap, technologie en maken. De meest ingewikkelde berekeningen, geniale ontdekkingen, briljante uitvindingen, toffe ideeën en bijzondere concepten komen één keer per jaar samen. Alle winnaars van deze wedstrijden worden dan namelijk namens Nederland gehuldigd tijdens de ScienceMakers Awards.