• ScienceMakers gehuldigd in bijzijn Koningin Máxima

  ScienceMakers gehuldigd in bijzijn Koningin Máxima

  Op woensdag 2 oktober 2019 zijn in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Máxima 162 jongeren gehuldigd als ScienceMaker in het Spoorwegmuseum te Utrecht. De jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar zijn winnaars van een nationale of internationale wedstrijd op het gebied van wetenschap, technologie en maken. Met ScienceMakers maakt het Techniekpact de prestaties van dit innovatieve talent aan Nederland zichtbaar. Het onderstreept het grote belang van techniekonderwijs.

  Op het Vriendenplein van het Spoorwegmuseum was een tijdelijke expositie ingericht met een groot deel van de projecten van de jonge talenten. Koningin Máxima bezocht een aantal van deze projecten en ging met de jongeren in gesprek over hun onderzoeken, uitvindingen en concepten. Bij hun projecten laten de jongeren zich inspireren door hun omgeving en gebruiken hun talent om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke uitdagingen. Van een reuzeventilator voor het droogte probleem in de woestijn, innovatief zonne-energie systeem tot een robot voor het tekort in de zorg.

  Thea Koster, voorzitter Techniekpact: “Het is mooi om te zien hoeveel bèta en technisch talent er in Nederland is. De maatschappij heeft ze keihard nodig. Nog te vaak zijn deze wedstrijden een buitenschoolse activiteit en doen scholen mee door een enthousiaste leerkracht of ouder. Ik vind dat ieder kind de kans moet krijgen om zijn of haar talent voor technologie en ict te ontdekken en te ontplooien, om daarmee volop mee te kunnen in de maatschappij. Daarom is een stevige verankering van het vak techniek in het curriculum van het basisonderwijs noodzakelijk. Met het oog op de investeringen die dit kabinet nu doet in het technisch vmbo via de regeling Sterk Techniekonderwijs en voor de bètatechnische studies in het beroeps- en hoger onderwijs moet er een ketenbenadering komen. Het fundament voor een positieve keuze voor een bètatechnische studie wordt immers al in het basisonderwijs gelegd.”

  Bedrijven en scholen geven samen techniekonderwijs vorm
  Binnenkort bieden de ontwikkelteams van het nieuwe curriculum hun adviezen voor de herziening van het curriculum aan de Minister voor Onderwijs. Ook aan techniek en digitale geletterdheid wordt aandacht besteed. Koster: “Het is goed dat men nu de kerndoelen actualiseert. Echter, het proces zal nog veel tijd in beslag nemen. Terwijl scholen door samenwerking met bedrijven nu al zoveel kunnen doen. Laten we dé uitwerking van curriculum.nu voortvarend oppakken en ondertussen gebruik maken van wat er nu allemaal al is.”

  Ieder technisch talent nodig
  In Nederland zijn er voor de leeftijdscategorie 10 tot 18 jaar tientallen landelijke wedstrijden op het gebied van wetenschap, technologie en maken. In deze wedstrijden worden jongeren uitgedaagd om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke uitdagingen en kunnen zij hun skills tonen. Door jongeren op een vroege leeftijd in aanraking te brengen met wetenschap en technologie maken zij sneller een positieve keuze voor een bètatechnische vervolgopleiding. Dit is belangrijk want Nederland heeft nog altijd een groot tekort aan goede vakmensen. Daarbij komt dat technologie in vrijwel alle sectoren een rol gaat spelen. Meer jongeren krijgen in hun toekomstig beroep hiermee te maken.

  Volg ScienceMakers online en blijf op de hoogte. #SMANL

  Door heel Nederland vinden elk jaar wedstrijden plaats op het gebied van wetenschap, technologie en maken. De meest ingewikkelde berekeningen, geniale ontdekkingen, briljante uitvindingen, toffe ideeën en bijzondere concepten komen één keer per jaar samen. Alle winnaars van deze wedstrijden worden dan namelijk namens Nederland gehuldigd tijdens de ScienceMakers Awards.