Over ScienceMakers

Met ScienceMakers worden de prestaties van het jong en innovatief talent van Nederland zichtbaar gemaakt.

Nieuwsgierigheid is de voedingsbodem van nieuwe ideeën, creativiteit en vindingrijkheid. Dat leidt tot innovatie. Dat is ook de kracht van ons land. Of nu gekeken wordt naar het watermanagement dat wereldfaam geniet of architectonische hoogstanden die wereldwijd worden ingezet. Aan de basis van deze successen staat goed onderwijs. Aandacht voor wetenschap, technologie en maken op school is daarbij onmisbaar.

Een kind is van nature nieuwsgierig naar de wereld. Met wetenschap, technologie en maakonderwijs wordt nieuwsgierigheid aangewakkerd, vindingrijkheid bevorderd en krijgt eigen creativiteit de ruimte. Daarmee worden vaardigheden bij leerlingen ontwikkeld waarmee ze elke uitdaging aan kunnen in de wereld van morgen.

Onderwijsorganisaties, de politiek en bedrijfsleven maken zich sterk voor de promotie van wetenschappelijke en technologische vaardigheden in het onderwijs. De ambities en doelen van alle betrokken partijen zijn verenigd in het landelijke Techniekpact.

Het stimuleren en benutten van jong talent is cruciaal voor toekomstige economische groei. Om dat te bereiken is inspiratie van onmiskenbaar belang. Dat kan door middel van een inspirerend boegbeeld zoals André Kuipers, uiteraard een inspirerende leraar, maar ook door het zien van een leeftijdsgenootje die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd op het gebied van wetenschap en technologie of makeronderwijs.

De successen van talenten op het gebied van wetenschap, technologie en makeronderwijs bij kinderen krijgen nog te weinig aandacht en het podium dat het verdient.

Er gebeurt gelukkig toch al veel moois. En dat geven we graag de aandacht dat het verdiend. Namelijk met het jaarlijks terugkerende ScienceMakers Awards georganiseerd door een nauwe samenwerking tussen het onderwijsveld, de politiek en het bedrijfsleven.

Met ScienceMakers worden de prestaties van het jong en innovatief talent van Nederland zichtbaar gemaakt. Het onderstreept het grote belang van techniekonderwijs

Naast de waardering voor de talenten, zorgt een dergelijk podium ook voor meer nationale zichtbaarheid en waardering voor de vele prachtige initiatieven die er in het land zijn voor alle kinderen en de vele mogelijkheden die technologie, wetenschap en maken bieden in het onderwijs.

ScienceMakers is geïnitieerd vanuit het Techniekpact en Rijksoverheid. De organisatie is in handen van hét jongeren en technologie netwerk Jet-Net & TechNet, onderdeel van het Platform Talent voor Technologie.

"Ik vind dat ieder kind de kans moet krijgen om zijn of haar talent voor technologie en ict te ontdekken en te ontplooien, om daarmee volop mee te kunnen in de maatschappij"

Thea Koster, voorzitter Nationaal Techniekpact

Door heel Nederland vinden elk jaar wedstrijden plaats op het gebied van wetenschap, technologie en maken. De meest ingewikkelde berekeningen, geniale ontdekkingen, briljante uitvindingen, toffe ideeën en bijzondere concepten komen één keer per jaar samen. Alle winnaars van deze wedstrijden worden dan namelijk namens Nederland gehuldigd tijdens de ScienceMakers Awards.