IJSO team 2015

Dit team blonk uit tijdens de theorietoets practica over de vakken scheikunde, natuurkunde en biologie. Ze waren de beste van Nederland en mochten als team Nederland vertegenwoordigen tijdens de internationale finale in Zuid-Korea.

Deelnemers

Stan Koenis, Lotte Kremer, Jelle van Dijk, Marouscha Puister, Ezra Bekkering en Samuel Klumpers

International Junior Science Olympiad

De IJSO is een individuele wedstrijd op het gebied van science (biologie, natuurkunde en scheikunde met uitstapjes naar wiskunde en techniek) voor havo- en vwo-leerlingen van 15 jaar of jonger. Naar de site
Denken & Tellen

In deze categorie vind je de harde bètawetenschappers.

Door heel Nederland vinden elk jaar wedstrijden plaats op het gebied van wetenschap, technologie en maken. De meest ingewikkelde berekeningen, geniale ontdekkingen, briljante uitvindingen, toffe ideeën en bijzondere concepten komen één keer per jaar samen. Alle winnaars van deze wedstrijden worden dan namelijk namens Nederland gehuldigd tijdens de ScienceMakers Awards.