Stable Configurations of Planetary Systems

Muriel won met haar profielwerkstuk: Stable Configurations of Planetary Systems. Wat gebeurt er als je een planeet toevoegt aan een planetenstelsel? Het profielwerkstuk gaat over het vinden van de meest stabiele configuratie van een planetenstelsel. Als de massa van een ster en de baan van een exoplaneet bekend zijn, hoe moeten daar nieuwe planeten aan worden toegevoegd om de stabiliteit te maximaliseren? Via simulaties werd er gekeken wat er gebeurt als je een planeet toevoegt aan een planetenstelsel.

Deelnemers

Muriel van der Laan

KNAW-Onderwijsprijs

De KNAW Onderwijsprijs is bedoeld voor werkstukken met een wetenschappelijke opzet, gebaseerd op zelfstandig onderzoek. Originaliteit, de kwaliteit van de onderzoeksopzet en de uitwerking van de resultaten en de conclusie zijn belangrijke criteria. Naar de site
Denken & Tellen

In deze categorie vind je de harde bètawetenschappers.

Door heel Nederland vinden elk jaar wedstrijden plaats op het gebied van wetenschap, technologie en maken. De meest ingewikkelde berekeningen, geniale ontdekkingen, briljante uitvindingen, toffe ideeën en bijzondere concepten komen één keer per jaar samen. Alle winnaars van deze wedstrijden worden dan namelijk namens Nederland gehuldigd tijdens de ScienceMakers Awards.