Stroomsnelheid van ionen

Veel stoffen, waaronder keukenzout, bestaan uit elektrisch geladen deeltjes, genaamd ionen. In een oplossing kunnen ionen stroom geleiden, door er doorheen te bewegen. Arthur vroeg zich af of de beweging van de oplossing de elektrische stroom kon beïnvloeden. Hij besloot zelf te gaan experimenteren met het effect van de stroomsnelheid van een oplossing op de weerstand ervan. Hij ontwierp en bouwde een opstelling, voerde metingen uit en analyseerde ze met behulp van een theoretisch model. Arthur vindt inderdaad een correlatie: hoe sneller de vloeistof stroomt, hoe lager de weerstand is. De jury vindt dat hij een zeer sterk theoretisch model heeft gebruikt en een mooie eigen meetopstelling heeft gemaakt die geschikt is om dit onderzoek mee uit te voeren. Hij won daarmee de Jan Kommandeurprijs en won een gouden medaille op de ICYS in de categorie Physics.

Deelnemers

Arthur Admiraal

International Conference of Young Scientists (IYCS) 2018

De ICYS is een wetenschapswedstrijd waarin middelbare scholieren tussen de zeventien en negentien jaar een werkstuk voorbereiden en deze presenteren aan een internationale vakjury. De scholieren bepalen zelf het onderwerp van het werkstuk, maar het heeft in elk geval betrekking op één van de volgende disciplines: wiskunde, informatica, natuurkunde of ecologie. Naar de site
Denken & Tellen

In deze categorie vind je de harde bètawetenschappers.

Door heel Nederland vinden elk jaar wedstrijden plaats op het gebied van wetenschap, technologie en maken. De meest ingewikkelde berekeningen, geniale ontdekkingen, briljante uitvindingen, toffe ideeën en bijzondere concepten komen één keer per jaar samen. Alle winnaars van deze wedstrijden worden dan namelijk namens Nederland gehuldigd tijdens de ScienceMakers Awards.